lokomotivní depoZ

výkonná jednotka lokomotivního hospodářství, která zabezpečuje vozební výkony u vlaků v přiděleném obvodu, zajišťuje obsluhu a údržbu hnacích vozidel a základních prostředků nutných k této činnostiengine shed locomotive depotTNŽ 01 0101

pobočné lokomotivní depoZ

lokomotivní depo služebně a organizačně podřízené jinému lokomotivnímu depu; obstarává vozební výkony, údržbářskou činnost a jiné činnosti, dané specifickými podmínkami sídla pobočného lokomotivního depasubsidiary locomotive depotTNŽ 01 0101