park osobních vozůZ

všechny vozy osobní dopravy v železniční síticoach stockTNŽ 01 0101