hystereze pružnáS

elastic hysteresisČSN 73 0001-7

lineárně pružná analýza druhého řáduS

pružná analýza konstrukce, při níž se uvažují lineární vztahy mezi napětím a deformací a která se provádí na deformované konstrukcisecond order linear-elastic analysisČSN EN 1990

lineárně pružná analýza prvního řádu bez redistribuceS

pružná analýza konstrukce založená na lineárních vztazích mezi napětím a deformací, nebo mezi ohybovým momentem a křivostí, a prováděná na původní nedeformované konstrukcifirst order linear-elastic analysis without redistributionČSN EN 1990

lineárně pružná analýza prvního řádu s redistribucíS

lineárně pružná analýza konstrukce, při níž jsou vnitřní momenty a síly pro účely návrhu konstrukce pozměněny v souladu s danými vnějšími zatíženími, aniž by se blíže uvažovalo s rotacífirst order linear-elastic analysis with redistributionČSN EN 1990

pružná ložná plocha pražceZ

pružná vrstva neoddělitelně spojená s ložnou plochou pražceelastic bottom surface of sleeperTNŽ 01 0101

pružná sponaZ

prvek z pružinové oceli, který slouží k pružnému přímému nebo nepřímému upevnění kolejnic a je v pracovní poloze zasunut do kotevního prvku či do oka nebo výřezu v podkladnicispring clipTNŽ 01 0101

pružná svěrkaZ

prvek z pružinové oceli, který slouží k pružnému upevnění kolejnic k podkladnicím nebo kolejnicovým podporámspring clip; elastic clipTNŽ 01 0101