park nákladních vozů; nákladní vozový parkZ

všechny nákladní vozy v železniční sítifreight car stock; wagon stockTNŽ 01 0101

vozový parkT

(v silniční dopravě) všechna vozidla včetně řidičů, které má k dispozici jedna jednotka (obchodního nebo provozního) managementu k provedení úkolu nebo operacefleetISO 6813

vozový parkZ

všechny vozy v železniční sítihauled stockTNŽ 01 0101

železniční vozový parkV

společný termín pro lokomotivy, železniční vozy a další železniční vozidlarolling stockČSN EN 14943